Berikut kato pusako (kata pusaka) mengenai kepimpinan penghulu di Minangkabau:

Kepemimpinan Penghulu Menurut Kata Pusaka Minangkabau

Pangulu di minangkabau
Manuruik alua nan luruih
Manampuah jalan nan pasa
Mamaliharo harato pusako
Sarato mamaliharo adatnya
=========================
Kamanakan barajo ka mamak
Mamak barajo ka pangulu
Pangulu barajo ka mufakat
Mufakat barajo ka nan bana
Bana badiri sandirinyo
Bana manuruik alua jo patuik

Kata pusaka ( kato pusako ) di atas menggambarkan sebuah kepemimpinan seorang penghulu sebagai orang tertinggi dan terhormat dalam masyarakatnya. Penghulu dalam menjalankan kewajibannya amatlah mulia, memelihara anak kemenakan, memelihara masyarakat, dan Nagari-nya. Penghulu juga berkewajiban menjadi harta pusaka dan adatnya. Semua tugas tersebut dilaksanakan dengan didasarkan pada kebenaran.