Kedudukan Penghulu di Minangkabau Sumatera Barat

Penghulu adalah andiko dari kaumnya atau raja dari kemenakannya. Hal itu dinyatakan dalam adat “kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka pangulu” (kemenakan beraja kepada mamak, mamak beraja kepada penghulu). Sebagai andiko atau raja ia menjadi kepala pemerintahan,...

Fungsi Penghulu di Minangkabau Sumatera Barat

Penghulu di Minangkabau memiliki kedudukan yang terhormat. Oleh kedudukannya itu memiliki fungsi. Fungsi tersebut adalah memimpin anak dan kemenakan serta masyarakat di nagari. Dalam memimpin anak kemenakan, ia mengikuti alur adat yang berlaku. Ia berpedoman kepada...