Kedudukan Daerah Rantau Di Mata Kata Pusaka Minangkabau

Berikut ungkapan tentang kedudukan daerah rantau dalam kata pusako (kato pusako) Minangkabau:
Kedudukan Daerah Rantau Di Mata Kata Pusaka Minangkabau
Sako turun-tamurun Pusako jawek-bajawek  Sangsako pakai-mamakai Adatnyo sabatang Pusakonyo sabuah Nan baniniak ka pagaruyuang Nan badatuak ka payakumbuah Sapiah balahan limo puluah koto Sapiah balahan agam jo tanah datar Tasabuik di dalam adat Panjang bakarekan, gadang bakabuangan Laweh basibiran Adat memandang kedudukan nagari di rantau sama dengan nagari dalam luhak, tetapi ada juga terdapat perbedaannya yaitu dalam unsur pemimpinnya. Dijelaskan dalam kata pusaka: Luhak bapangulu Rantau barajo Tagak samo indak tasundak Melenggang samo indak tapapeh

Komentar