Kedudukan Daerah Rantau Di Mata Kata Pusaka Minangkabau

Berikut ungkapan tentang kedudukan daerah rantau dalam kata pusako (kato pusako) Minangkabau:

Kedudukan Daerah Rantau Di Mata Kata Pusaka Minangkabau

Sako turun-tamurun
Pusako jawek-bajawek 
Sangsako pakai-mamakai
Adatnyo sabatang
Pusakonyo sabuah
Nan baniniak ka pagaruyuang
Nan badatuak ka payakumbuah
Sapiah balahan limo puluah koto
Sapiah balahan agam jo tanah datar
Tasabuik di dalam adat
Panjang bakarekan, gadang bakabuangan
Laweh basibiran

Adat memandang kedudukan nagari di rantau sama dengan nagari dalam luhak, tetapi ada juga terdapat perbedaannya yaitu dalam unsur pemimpinnya. Dijelaskan dalam kata pusaka:

Luhak bapangulu
Rantau barajo
Tagak samo indak tasundak
Melenggang samo indak tapapeh

Komentar