Cara Agar Sukses Menghadapi Ujian (Test)
Biasa pada akhir bab atau pada akhir pelajaran, akan diadakan ujian atau ulangan untuk mengetahui sejauh mana bahan pelajaran tersebut dikuasai. Untuk menghadapi hal ujian tersebut, diperlukan ilmu menyiapkan diri dan ilmu menempuh ujian. Sebab, kenyataannya banyak mahasiswa kurang mahir dalam teknik ujian, bahkan banyak terjadi kegagalan yang dicapai oleh mereka, sekalipun mereka adalah orang yang pandai.

Landasan utama dalam teknik menghadapi ujian tersebut adalah teratur, disiplin, konsentrasi sebelum ujian dimulai. Hal ini hendaknya dilakukan jauh-jauh hari sebelum ujian tersebut diadakan. Sebab belajar mati-matian disaat ujian di ambang pintu pada umumnya tidak banyak menolong ketika ujian dilangsungkan. Setelah itu, barulah dapat menggunakan beberapa tahap berikut dalam menjalankan teknik ujian baik tersebut.

1. Sikap Mahasiswa

Tujuan dari ujian adalah untuk mengetahui sampai dimana tingkat pengetahuan yang telah dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Juga sampai dimana mahasiswa tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan dari mata kuliah yang diajarkan tersebut. Selain itu, mengadakan review sendiri atau mendiskusikan pengetahuan dalam kelompok itu juga termasuk ujian. Sebab itu tidak ada alasan bagi mahasiswa untuk merasa gugup, khawatir, apalagi takut menghadapi ujian. Sebaliknya, pandanglah ujian itu sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan sungguh-sungguh.

2. Persiapan Sebelum Ujian

Tahap persiapan ini mencakup persiapan jangka panjang dan jangka pendek. Persiapan jangka panjang dimulai pada pertama kali mengikuti kuliah. Dalam hal ini, hendaknya telah mengetahui apa yang akan dicakup dalam kuliah, berapa lama, apa tujuannya dan sebagainya.
Sedangkan persiapan jangka pendek adalah persiapan khusus untuk menghadapi ujian. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan jangka pendek tersebut.

A. Tiga bulan sebelum ujian.

Periksalah sekali lagi bahan-bahan yang telah diterima. Apakah ada perubahan tentang bahan ujian tersebut?, apakah bentuknya tertulis/lisan?, dan seterusnya.

B. Membuat persiapan ujian.

Baik mengenai waktu, bahan-bahan dan latihan sendiri.

C. Seminggu sebelum ujian.

Kira-kira seminggu sebelum ujian persiapkanlah bahan itu dengan teratur dan sistematik. Satu hari menjelang ujian lepaskan buku dan catatan, dan hiduplah dalam suasana tenang, artinya menjauhkan dari hal-hal yang mengganggu pikiran. Tidurlah secukupnya dan usahakan suasana gembira.

3. Ketika Menghadapi Ujian

a. Hendaknya datang lebih awal, minimal 15 menit sebelum ujian. Jangan terlalu cepat datang, sebab dapat membuat cepat letih. Juga jangan terlalu terlambat, sebab dapat membuat jadi panik. Lengkapi alat-alat ujian yang diperlukan agar tidak kacau. Masuklah ke ruang ujian dengan tenang dan berdo’alah.
b. Pilih tempat duduk yang terang cahaya dan tidak dekat lalu lintas orang. Kecuali sudah ditentukan sebelumnya.
c. Bacalah petunjuk ujian sebelum menjawab. Kadang-kadang hanya disuruh memilih beberapa soal untuk menjawab. Ingat, nomor ujian atau nama harus ditulis dengan baik
d. Jawablah pertanyaan yang lebih mudah terlebih dahulu. Jawablah pertanyaan itu dengan tenang sambil berpikir. Jangan sekali-kali menengok jawaban teman lain, sebab akan merugikan diri sendiri.
e. Bacalah soal-soal ujian dengan teliti sebelum menjawab. Usahakan sisakan waktu 10 menit waktu sebelum dikumpulkan, untuk me-review hasil ujian dan memperbaiki kesalahan.
f. Jika sudah selesai, jangan buru-buru meninggalkan ruangan ujian, karena hanya ingin dianggap jagoan atau lebih pintar dari yang lain.

4. Kegagalan Dalam Ujian

Bila menemui kegagalan dalam ujian, janganlah putus asa, sebab sikap seperti ini akan melumpuhkan segala usaha selanjutnya. Lebih baiknya, mencari sebab-sebab kegagalan itu terjadi. Bila perlu datanglah kepada dosen yang mengajar mata kuliah tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagian mana kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan.

Artikel Terbaru: